1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Холбоос

FacebookGoogleYahooYoutube

2014 оны 1 сарын санхүүгийн мэдээ

                   Тайлан ТС-1 Санхүү эдийн засгийн сайдын 2002 оны 6-р саðын
                           03-ны 144 тоот тушаалаар батлав.  
2014 ÎÍÛ   01 ÑÀÐÛÍ ТªÑÂÈÉÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝËÈÉÍ ÌÝÄÝÝ
Дорнод аймгийн Ìýðãýæëèéí Õÿíàëòûí Газар           2014 оны 02 сарын 03 өдөр
Çàðäëûí ç¿éë àíãè Òºñºâ ÿéöýòãýë
Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 01-р сарын 01-ны үлдэгдэл    
Төсвөөс урсгал санхүүжилт                      89 264 600,00        89 264 600,00
Улсын тºñâèéí õºðºí㺠îðóóëàëò    
Орон нутгийн төсвийн санхүүжилт    
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого            1 188 600,00
Урьд оны үлдэгдэл    
Төсөл арга хэмжээ    
Торгуулийн өглөг    
ОРЛОГЫН ДҮН                      89 264 600,00        90 453 200,00
Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил                      57 471 500,00        51 428 833,00
¯íäñýí öàëèí                      50 347 600,00        44 304 933,00
Ãýðýýò öàëèí                        3 839 400,00          3 839 400,00
Хоол, унааны хөнгөлөлт                        3 284 500,00          3 284 500,00
Нийгмийн даатгалын шимтгэл                        6 321 800,00          5 729 288,00
Бараа үйлчилгээний бусад зардал                        8 321 300,00          5 848 676,00
Бичиг хэрэг                            545 200,00              451 220,00
Гэрэл цахилгаан                            981 800,00              871 667,00
Түлш халаалт                            838 100,00              820 036,00
Тээвэр шатахуун                        1 601 600,00          1 600 000,00
Шуудан холбоо                            252 900,00              252 900,00
Цэвэр бохир ус                            465 600,00              195 473,00
Дотоод албан томилолт                            911 000,00              986 900,00
Гадаад албан томилолт    
Ном хэвлэл авах    
Эд хогшил худалдан авах                                              -                                  -  
Багаж, хэрэгсэл    
Тавилга    
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс    
Нормын хувцас                            430 000,00  
Хоол                            166 700,00              148 500,00
Эм                        1 024 100,00  
Урсгал засвар                            145 200,00              112 500,00
Төлбөр хураамж                            384 000,00                94 600,00
Гадаадын зочны зардал    
Байрны түрээс                            356 300,00              314 880,00
Маягт хэвлэх зардал    
Ой тэмдэглэх арга хэмжээний зардал    
Бусад нэp тєpлийн хувааpилагдаагїй                            115 900,00  
Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт                            102 900,00  
Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал    
Төсөл арга хэмжээ    
Õºðºí㺠îðóóëàëò    
Төвлөрүүлэг шилжүүлэг /Урьд оны үлдэгдэл төвлөрүүлэлт/    
Төвлөрүүлэг шилжүүлэг /Орлогын   төвлөрүүлэлт/    
Төвлөрүүлэг шилжүүлэг /2012.12.31-ний үлдэгдэл/    
Татаас урсгал шилжүүлэг                      17 150 000,00        17 135 300,00
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж    
Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж    
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал    
Тєрийн албан хаагчийн гэр бїлд олгох мєнгєн тусламж                      17 000 000,00        16 985 300,00
Эмчилгээний тєлбєр    
Шагнал, урамшил                            150 000,00              150 000,00
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН                      89 264 600,00        80 142 097,00
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардал    
Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын зардал    
Өөрийн хөрөнгөөр хийсэн хөрөнгө оруулалт    
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗАРДЛЫН ДҮН                                              -                                  -  
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН                               89 264 600,00        80 142 097,00
Мөнгөн хөрөнгийн 2013 оны 09-р сарын 30-ны үлд          10 311 103,00
Үүнээс: Банкин дахь харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл                                              -          10 311 103,00
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 84 76
Удирдах ажилтан 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 67 59
Үйлчлэх ажилтан 9 9
Ãýðýýò àæèëòàí 7 7
  Õÿíàæ õ¿ëýýí àâñàí òºðèéí ñàíãèéí мэргэжилтэн
   Газрын дарга                 Ц.Баярхүү
   Ерөнхий ня-бо                 Ж.Адъяа     
                             2014 онû     02 сарын       03         өдөр  

Төрийн үйлчилгээ

Эмийн чанарын тухай дүгнэлт гаргах…

 Эмийн  чанарын тухай дүгнэлт гаргах

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 22-р зүйлийн 22.1 заалт, 23-р зүйлийн 23.1, 23.2 заалтууд, Эми…

Дэлгэрэнгүй...

1 сарын санхүүгийн мэдээ…

                   Тайлан ТС-1 Санхүү эдийн засгийн сайдын 2002 оны 6-р саðын    &n…

Дэлгэрэнгүй...

2 сарын санхүүгийн мэдээ…

                   Тайлан ТС-1 Санхүү эдийн засгийн сайдын 2002 оны 6-р саðын    &n…

Дэлгэрэнгүй...

2014 оны 1 сарын санхүүгийн мэдээ…

                   Тайлан ТС-1 Санхүү эдийн засгийн сайдын 2002 оны 6-р саðын    &n…

Дэлгэрэнгүй...

2014 оны төсөв…

3 сарын санхүүгийн мэдээ…

2013 ÎÍÛ 03 ÑÀÐÛÍ ТªÑÂÈÉÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝËÈÉÍ ÌÝÄÝÝ Дорнод аймгийн Ìýðãýæëèéí Õÿíàëòûí Газар &nbs…

Дэлгэрэнгүй...

4 сарын санхүүгийн мэдээ…

2013 ÎÍÛ 04 ÑÀÐÛÍ ТªÑÂÈÉÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝËÈÉÍ ÌÝÄÝÝ Дорнод аймгийн Ìýðãýæëèéí Õÿíàëòûí Газар &nbs…

Дэлгэрэнгүй...

6 сарын санхүүгийн мэдээ…

2013 ÎÍÛ 06 ÑÀÐÛÍ ТªÑÂÈÉÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝËÈÉÍ ÌÝÄÝÝ Дорнод аймгийн Ìýðãýæëèéí Õÿíàëòûí Газар &nbs…

Дэлгэрэнгүй...

 1286 copy

Сайтын зочид


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterӨнөөдөр36
mod_vvisit_counterӨчигдөр18
mod_vvisit_counterЭнэ долоот36
mod_vvisit_counterЭнэ сард339
mod_vvisit_counterӨнгөрсөн сард729
mod_vvisit_counterНийт62780

2017 оны Decemberын 16